Новини

1 Мар.
5200-improved-ver-oscars

Пожароизвестителна централа FS5200 с подобрена функционалност

За да предлагаш винаги най-доброто на клеинтите си, е необходимо да се развиваш. УниПОС постоянно тества и подобрява продуктите си. Пожароизвестителна централа FS5200 сега поддържа архив на събития от
2,500 броя.

20 Февр.
unipos

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 23.02.2017г. От 11.00 часа във фоайето на сградата на УНИПОС ООД,

гр.Плевен ул. ”Сан Стефано” № 47, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се

проведе

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

 

На Проект за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за урегулирани поземлени имоти с идентификатор 56722.666.96 и 56722.666.1012 находящи се в гр. Плевен ул.”Сан Стефано” 47, кв. 424 по плана на гр. Плевен с възложител УниПос ООД – собственик на имотите.

Поканват се да присъстват заинтересованите лица.

8 Февр.
eu-message-bg-ver3

УниПОС успешно изпълни поредния спечелен европроект

УниПОС изпълни поредния спечелен европроект „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на стойност 1 671 527 лв. Проектът включва внедряването на машини с висока степен на автоматизация, производителност и с използване на отпадъчните материали, което многократно повишава качеството и производителността в УниПОС.

http://www.posoki.com/pleven-evroproekt-povishi-mnogokratno-kachestvoto-i-proizvoditelnost/

17 Ян.
conference_unipos

Пресконференция „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“

Фирма „Унипос“ ООД Организира пресконференция по повод финализиране на проект „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Място: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ 47 „Унипос“ ООД, заседателна зала 1 етаж

Дата: 25.01.2017г. 11:00ч.

Изтегли PDF

19 май
inovacii

Публична покана за доставка.

flags

 

УниПОС ООД обявява публична покана за доставка с предмет „Доставка на високоавтоматизиран комплекс от машини в две обособени позиции: ОП1 – Високопроизводителен участък за SMD насищане, инспекция и тестване на печатни платки и ОП2 – Участък за щприцване и маркиране на пластмасови детайли“ съгласно ДБФП BG16RFOP002-2.001-0860-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Отговор_Публична_покана.

Документи

10 Мар.
unipos

Безплатно в УниПОС.

obuchenia

 

Скъпи Партньори,

УниПОС стартира целогодишни безплатни технически обучения, които са създадени специално за Вас.
Тази нова възможност ще Ви улесни и спести времето Ви!

За повече информация и записвания, моля свържете се с нас на тел. 070011332 или познатите ви е-майл адреси: office_sofia@unipos-bg.net, salesbg@unipos-bg.net

Благодарим Ви,

Екипа на УниПОС

2 Мар.
ersa

Посещение на Ersa в УниПОС

Eкипът на Унипос в Плевен посрещна Кристиан От, мениджър продажби в Ersa Германия, и Николай Момчилов, управител Ersa България. Визитата в предприятието бе част от посещенията при клиенти, с които учредената през 2015 Ersa България представи дейността си.

В момента УниПОС разполага с три машини Ersa – конвенционална спойка вълна NWAVE 330, рефлоу пещ HOTFLOW 3/20e и машина за селективно спояване VERSAFLOW 3/45. „Двете машини оптимизираха ефективността на нашето производство. Освен всичко друго, много удовлетворени сме и от оптималната температура от 40 °C, която се постига на изхода на HOTFLOW 3/20e“, сподели Валентин Ценев, директор нови технологии в УниПОС.

http://electronics-bulgaria.com/article/2296-predstaviteli-na-ersa-posetiha-unipos