Сертификати

Продуктови сертификати EVPU

Продуктови сертификати SGS

Продуктови сертификати LPCB (отменен)

Експертни заключения

Система за управление на околната среда

Сертификат за управление на качеството

Декларации за Експлоатационни Показатели

Продуктови сертификати UL

Дедал Оценяване и Сертификация