УниПОС обявява процедура за доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“

24 окт.

УниПОС обявява процедура за доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-S-01 / дата 24.10.2017

Наименование: Доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01

 

 

 

Iziskvania_i_metodika_SUP_UniPOS_v.f

Obrazec_deklaracia.kand_SUP_UniPOS_v.f

Obrazec_Oferta_PMS_UniPOS_v.f

Proekt_Dogovor_SUP_UniPOS_v.f

Publichna_pokana_SUP_UniPOS_v.f

Techn_specifikacia_SUP_UniPOS_v.f