УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Изграждане на електропроводими подови настилки

30 окт.

УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Изграждане на електропроводими подови настилки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-03 / дата 30.10.2017

Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 – Изграждане на електропроводими подови настилки

Iziskvania_i_metodika_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Obrazec_deklaracia.kand_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Obrazec_oferta_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Proekt_Dogovor_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Publichna_pokana_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Techn_specifikacia-KS_SMR_OP1_UniPOS_v.f