УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания

27 окт.

УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-02 / дата 27.10.2017

Наименование: „Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 – Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания“

Iziskvania_i_metodika_SMR-OP2_UniPOS_v.1.1

Obrazec_deklaracia.kand_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Obrazec_oferta_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Proekt_Dogovor_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Publichna_pokana_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Techn_specifikacia-KS_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Iziskvania_i_metodika_SMR-OP2_UniPOS_v.1