УниПОС обявява процедура за строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД““

19 окт.

УниПОС обявява процедура за строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД““

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-01 / дата 19.10.2017

Наименование: Строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01

 

 

Publichna_pokana_SMR_UniPOS_v.1

Techn_specifikacia-KS_SMR_UniPOS_v.1

Iziskvania_i_metodika_SMR_UniPOS_v.1

Proekt_Dogovor_SMR_UniPOS_v.1

Obrazec_deklaracia.kand_SMR_UniPOS_v.1

Obrazec_oferta_SMR_UniPOS_v.1