УниПОС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ.

22 мар.

УниПОС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ.

program2


УниПОС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1749-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Обща стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско съфинансиране и 22 500 лева национално съфинансиране.

 

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.077-1749-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.