УниПОС успешно изпълни поредния спечелен европроект

8 фев.

УниПОС успешно изпълни поредния спечелен европроект

УниПОС изпълни поредния спечелен европроект „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на стойност 1 671 527 лв. Проектът включва внедряването на машини с висока степен на автоматизация, производителност и с използване на отпадъчните материали, което многократно повишава качеството и производителността в УниПОС.

http://www.posoki.com/pleven-evroproekt-povishi-mnogokratno-kachestvoto-i-proizvoditelnost/