Усъвършенствана модификация на FD7203R

7 юли

Усъвършенствана модификация на FD7203R

Фирма УниПОС пусна в продажба усъвършенствана модификация на адресното изходно устройство FD7203R.
Посредством безпотенциален релеен контакт – нормално отворен или нормално затворен, може да се управляват външни за пожароизвестителната система IFS7000 устройства.
FD7203R е монтирано в пластмасова кутия с намалени габаритни размери, позволяваща скрит монтаж чрез вграждане в стандартна конзола. За удобство на потребителите, клеморедът е изведен извън кутията и е реализиран чрез разединителни клеми.