Фабрика

Проектиране и разработка

УниПОС разработва за Вас високонадеждни, удобни за поддръжка и сервизиране, стилни устройства.

УниПОС се грижи за подборът на високотехнологични, модерни, компактни и сигурни компоненти и материали с гарантиран произход за създаване на оборудването.

Дългогодишният опит на УниПОС Ви дава възможност да получите изделия, които са потребителски ориентирани и работата с тях ви доставя удоволствие.

Изпитване на нови изделия

Изделията на УниПОС отговарят на съвременните изисквания за безопасност и сигурност в сферата на пожароизвестяването. Като уважаваща себе си компания УниПОС разработва и усъвършенства своята продуктова гама. В стремежа да отговори на най-новите изисквания и очаквания УниПОС инвестира във високотехнологични лаборатории за изпитания на нови изделия.

УниПОС има на разположение оборудвана лаборатория с тестови тунели за изпитания на дим и температура.

Климатико-технологичната лаборатория на УниПОС гарантира безпроблемната работа на техниката в изискуемите норми на влага, скреж, роса, температен диапазон, а също така физическо въздействие.

Електромагнитната съвместимост на всяко изделия от сферата на сигурността е водещо условие за неговото производство и експлоатация. УниПОС тества своите изделия в своя собствена лаборатория, като още една допълнителна гаранция за сигурността на клиента.

Производствен процес

УниПОС притежава собствена модерна фабрика, на територията на която са разположени всички необходими производствени звена. Високата степен на взаимодействие, прецизния синхрон и професионализъм на производствените екипи позволяват суровините и материалите за кратко време да се превърнат в качествени крайни продукти.

Съвременните технологии са навсякъде – СМТ, екологично безопасни процеси, проверка на всички материали и крайните изделия.

Качествен контрол

Качествения контрол е засегнат по време на целия производствен процес, от поръчване на материалите до излизане на изделието от нашия склад. УниПОС работи само с доставчици с гарантиран качествен произход на стоките.

УниПОС поддържа функционираща и постоянно усъвършенствана система за управление на качеството в съответствие с БДС – EN ISO 9001:2000. Системата обхваща всички дейности на фирмата, като особено внимание е отделено на производството в частта за технологичен и качествен контрол на продукцията. УниПОС разполага със собствена лаборатория за изпитвания и специализиран участък за технологична проверка на изделията. Тук висококвалифицирани специалисти извършват тестове на 100% от произведената продукция. Целта пред УниПОС е на клиентите да бъдат доставяни изделия, сертифицирани съгласно Европейските стандарти с възможно най-високи технически параметри.