Новини

19 май
inovacii

Публична покана за доставка.

flags

 

УниПОС ООД обявява публична покана за доставка с предмет „Доставка на високоавтоматизиран комплекс от машини в две обособени позиции: ОП1 – Високопроизводителен участък за SMD насищане, инспекция и тестване на печатни платки и ОП2 – Участък за щприцване и маркиране на пластмасови детайли“ съгласно ДБФП BG16RFOP002-2.001-0860-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Отговор_Публична_покана.

Документи

10 Мар.
unipos

Безплатно в УниПОС.

obuchenia

 

Скъпи Партньори,

УниПОС стартира целогодишни безплатни технически обучения, които са създадени специално за Вас.
Тази нова възможност ще Ви улесни и спести времето Ви!

За повече информация и записвания, моля свържете се с нас на тел. 070011332 или познатите ви е-майл адреси: office_sofia@unipos-bg.net, salesbg@unipos-bg.net

Благодарим Ви,

Екипа на УниПОС

2 Мар.
ersa

Посещение на Ersa в УниПОС

Eкипът на Унипос в Плевен посрещна Кристиан От, мениджър продажби в Ersa Германия, и Николай Момчилов, управител Ersa България. Визитата в предприятието бе част от посещенията при клиенти, с които учредената през 2015 Ersa България представи дейността си.

В момента УниПОС разполага с три машини Ersa – конвенционална спойка вълна NWAVE 330, рефлоу пещ HOTFLOW 3/20e и машина за селективно спояване VERSAFLOW 3/45. „Двете машини оптимизираха ефективността на нашето производство. Освен всичко друго, много удовлетворени сме и от оптималната температура от 40 °C, която се постига на изхода на HOTFLOW 3/20e“, сподели Валентин Ценев, директор нови технологии в УниПОС.

http://electronics-bulgaria.com/article/2296-predstaviteli-na-ersa-posetiha-unipos

29 Февр.
eu

Пресконференция.

es

inovacii

 

Фирма „Унипос“ ООД
Организира пресконференция по повод стартиране на проект „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.
Място: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано“ 47 „Унипос“ ООД, заседателна зала 1 етаж

Дата: 09.03.2016г. 11:00ч.