Новини

30 окт.

УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Изграждане на електропроводими подови настилки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-03 / дата 30.10.2017

Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 – Изграждане на електропроводими подови настилки

Iziskvania_i_metodika_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Obrazec_deklaracia.kand_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Obrazec_oferta_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Proekt_Dogovor_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Publichna_pokana_SMR_OP1_UniPOS_v.f

Techn_specifikacia-KS_SMR_OP1_UniPOS_v.f

 

27 окт.

УниПОС обявява процедура за СМР по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“ – Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-02 / дата 27.10.2017

Наименование: „Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 – Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания“

Iziskvania_i_metodika_SMR-OP2_UniPOS_v.1.1

Obrazec_deklaracia.kand_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Obrazec_oferta_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Proekt_Dogovor_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Publichna_pokana_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Techn_specifikacia-KS_SMR-OP2_UniPOS_v.1

Iziskvania_i_metodika_SMR-OP2_UniPOS_v.1

 

27 окт.

Решение за прекратяване на обособена позиция 2 от процедурата за избор на изпълнител по публичната покана с номер OPHRD-W-01 от дата 19.10.2017

Решение за прекратяване на обособена позиция 2 от процедурата за избор на изпълнител по публичната покана с номер OPHRD-W-01 от дата 19.10.2017
Iziskvania_i_metodika_SMR_UniPOS_v.1

24 окт.

УниПОС обявява процедура за доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-S-01 / дата 24.10.2017

Наименование: Доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01

 

 

 

Iziskvania_i_metodika_SUP_UniPOS_v.f

Obrazec_deklaracia.kand_SUP_UniPOS_v.f

Obrazec_Oferta_PMS_UniPOS_v.f

Proekt_Dogovor_SUP_UniPOS_v.f

Publichna_pokana_SUP_UniPOS_v.f

Techn_specifikacia_SUP_UniPOS_v.f

19 окт.

УниПОС обявява процедура за строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД““

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер OPHRD-W-01 / дата 19.10.2017

Наименование: Строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01

 

 

Publichna_pokana_SMR_UniPOS_v.1

Techn_specifikacia-KS_SMR_UniPOS_v.1

Iziskvania_i_metodika_SMR_UniPOS_v.1

Proekt_Dogovor_SMR_UniPOS_v.1

Obrazec_deklaracia.kand_SMR_UniPOS_v.1

Obrazec_oferta_SMR_UniPOS_v.1