Новини

18 Ное.
program2

УниПОС ООД обявява публична покана.

program2

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – лазерна машина за рязане на метал.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Файлове за изтегляне:
Минимални технически и/или функционални характеристики

Проект договор за доставка

Декларация ЕИК

Декларация на кандидата

Методика за оценка

Оферта

Изисквания оферти

Публична покана

21 Окт.
program2

УниПОС ООД обявява публична покана.

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – абкант преса.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Файлове за изтегляне:

Публична покана

Изисквания към офертите.

Оферта

Методика за оценка на офертите.

Декларация на кандидата.

Декларация ЕИК

Проект договор за доставка.

Минимални технически и/или функционални характеристики

12 Окт.
program2

УниПОС ООД обявява публична покана.

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване – компактна мултифункционална тест система.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документи за изтегляне:

Декларация ЕИК

Проект договор за доставка.

Минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване активи.

Публична Покана.

Изисквания към офертите.

Оферта.

Методика за оценка на офертите.

Декларация на кандидата.

8 юни
oprogram

Публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване в обособени позиции.

 

УниПОС ООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка на производствено оборудване в обособени позиции.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Pril._Min_specif_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril_Dogovor_dostavka_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.2_Publ_pokana_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril. 3.4_Oferta_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril._3.6_Metodika_ocenka_PMS 160 UniPOS 1506_20200601
Pril._3.7_Decl_ZUSESIF-PMS160_UniPOS 1506_20200601

16 Мар.
unipos

Физическият достъп до нашия офис ще бъде временно ограничен.

Уважаеми Клиенти,

 

УниПОС следи внимателно развитието на епидемията с COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната. Искаме да Ви уверим, че подхождаме с изключителна грижа и внимание и взимаме необходимите мерки за сигурността и продуктивността на нашите служители.

Информираме Ви, че за да предпазим всички клиенти, партньори и екипа ни от разпространението на вируса, ние продължаваме своята работа без промяна на работното време и ще приемаме Вашите поръчки по телефон и имейл. Поръчаните продукти ще Ви бъдат доставени по куриер.

Физическият достъп до нашия офис ще бъде временно ограничен.

21 Февр.
program

Проект „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“.

program2УниПОС ООД стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1506-С01. Проектът цели да подобри производствения капацитет на УниПОС чрез придобиване на ново оборудване, което ще се ползва в основното производство на УниПОС – високотехнологични пожароизвестителни централи и пожароизвестителни детектори. Обща стойност на проекта е 1 573 500 лева, от които 802 485 лева европейско съфинансиране, 141 615 лева национално съфинансиране и 629 400 лева съфинансиране от бенефициента.

 

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-1506-С01 „Подобряване на производствения капацитет на УниПОС“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.