Контакти

Фабрика
5800 Плевен, ул. Сан Стефано 47
тел: 064 89 11 00 – централа
факс: 064 89 11 10
е-mail: office_pleven@unipos-bg.net

Логистика
тел: +359 (0)64 89 11 21
факс: +359 (0)64 89 11 10
e-mail: logistics@unipos-bg.net, logistics_support@unipos-bg.net

Ръководител Логистичен отдел – Мария Николова
e-mail: mnikolova@unipos-bg.net
тел: +359 (0)64 891 125

Работно време:
Понеделник – Петък
8.15 – 17.15

Търговски офис – София
жк. Младост 1, ул. Ефр. Никола Паскалев 1, до блок 56

Вътрешнотърговски отдел
тел: + 359 (0)2 97 444 69
+ 359 (0)2 97 439 25
факс: + 359 (0)2 97 444 69
e-mail: office_sofia@unipos-bg.net
тел:+359 885 283 154
e-mail:
salesBG@unipos-bg.net

Външнотърговски отдел
тел: +359 (0)2 97 444 69
+359 (0)2 97 439 25
факс: +359 (0)2 97 444 69
email: sales@unipos-bg.net
email: sales2@unipos-bg.net
email: sales3@unipos-bg.net
email: salessupport_1@unipos-bg.net
email: salessupport_2@unipos-bg.net

Маркетинг Отдел
e-mail: marketing@unipos-bg.net

Техническа консултация
тел: +359 884758901
e-mail: technicalsupport@unipos-bg.net

тел: +359 876206772
e-mail: support@unipos-bg.net

Работно време:
Понеделник – Петък
9.00 – 17.30

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Вашето име/Име на фирмата*

E-mail адрес*

Заглавие

Върпос