Адресен оптичен пожароизвестител FD7130

Адресен оптичен пожароизвестител FD7130

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим в охраняваната среда.

Описание на продукта:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим в охраняваната среда. Чувствителността на дим (ниска, средна или висока) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-7 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002. Пожароизвестителя работи по усъвършенстван алгоритъм за самокомпенсация на замърсяването на оптичната камера, като сигнализира необходимостта от почистването й. Бързо почистване, благодарение на лесния демонтаж и монтаж на капачката на корпуса. Конструкция осигуряваща висока степен на защита от запрашаване и работа при силни въздушни течения.

 

Технически характеристики:
Принцип на действие: Разсеяна светлина (ефект на Тиндал) с микропроцесорно управление
Захранващо напрежение: (15-30)V DC
Съединителни клеми: За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
Работна температура: Минус 10оС до 55оС
Чувствителност: Съответства на EN54-7
Начин на монтаж: Чрез контактна основа 7100
Степен на защита: IP 43
Относителна влажност: (93±3)% при 40оС
Материал на корпуса: Пластмаса ABS, бяла
Габаритни размери: Ø100, h 47mm
Маса: 0.100 kg
Охранявана площ: Кръг с диаметър 15m, h 11 m

 

Изтегли:

Паспорт на FD7130_v6

Брошура за FD7130