Адресен ръчен пожароизвестител FD6150

Адресен ръчен пожароизвестител FD6150

Ръчен пожароизвестител адресируем тип FD6150 отговаря на изискванията на европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А. Предвидена е възможност за тест чрез специален ключ.

Описание на продукта:

Ръчен пожароизвестител адресируем тип FD6150 отговаря на изискванията на европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А. Предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Токът в алармено състояние се избира от потребителя. Задействането на пожароизвестителя е съпроводено със запалване на червен светодиод.

 

Изтегли:

Сертификат SGS FD6150

Паспорт FD6150

Приложение 1