Адресен ръчен пожароизвестител FD7150

Адресен ръчен пожароизвестител FD7150

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа IFS7002 при ръчно задействане чрез счупване на стъклото.

Описание на продукта:

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа IFS7002 при ръчно задействане чрез счупване на стъклото. Има възможност за тестване чрез специален ключ. Удовлетворява изискванията на Европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А и EN54-17.

 

Технически характеристики:
Захранващо напрежение: (15-30)V DC
Съединителни клеми: За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
Ток в състояние Охрана: <290μА
Ток в състояние Пожар: (3±1)mA
Работна температура: Минус 10оС до 60оС
Степен на защита: IP 40
Относителна влажност: (93±3)% при 40оС
Материал на корпуса: Пластмаса ABS, червен
Габаритни размери: 90x90x44mm
Маса: 0.200 kg

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Приложение 1 – опции

Паспорт на FD7150_v4