Адресен топлинен диференциален пожароизвестител FD6120L

Адресен топлинен диференциален пожароизвестител FD6120L

6120L Пожароизвестител топлинен диференциален адресируем. Реагира при скорост на нарастване на температурата по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура.

Описание на продукта:

6120L Пожароизвестител топлинен диференциален адресируем. Реагира при скорост на нарастване на температурата по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура.

 

Изтегли:

Сертификат SGS FD6120L
Паспорт FD6120L