Адресен топлинен диференциален пожароизвестител FD7120

Адресен топлинен диференциален пожароизвестител FD7120

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, при скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температурата на охраняваната среда.

Описание на продукта:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, при скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температурата на охраняваната среда. Температурният клас (A1R, A2R или BR) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002. Пожароизвестителят е приложим в помещения с нормална и висока температура без резки промени.

 

Технически характеристики:

Принцип на действие: Микропроцесорно управление и измерване на температурата
Захранващо напрежение: (15-30)V DC
Съединителни клеми: За проводник със сечение (0.8-2.5)mm2
Работна температура: Минус 10оС до 55оС
Чувствителност: Съответства на EN54-5, клас A1R, A2R или BR
Начин на монтаж: Чрез контактна основа 7100
Степен на защита: IP 43
Относителна влажност: (93±3)% при 40оС
Материал на корпуса: Пластмаса ABS, бяла
Габаритни размери: Ø100, h 47mm
Маса: 0.100 kg
Охранявана площ: Кръг с диаметър 10m, h 8 m

 

Изтегли:

Паспорт на FD7120_v6

Брошура за FD7110 и FD7120