Адресен топлинен, максимален пожароизвестител FD7110

Адресен топлинен, максимален пожароизвестител FD7110

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда превиши определена стойност.

Описание на продукта:

Осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда превиши определена стойност. Температурният клас (A1S, A2S или BS) е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5 и е програмируем от пожароизвестителна централа IFS7002.Пожароизвестителят е приложим в помещения с нормална и висока температура с възможни резки промени.
Технически характеристики:

Принцип на действие: Микропроцесорно управление и измерване на температурата
Захранващо напрежение: (15-30)V DC
Съединителни клеми
За проводник със сечение: (0.8-2.5)mm2
Работна температура: Минус 10оС до 55оС
Чувствителност: Съответства на EN54-5, клас A1S, A2S или BS
Начин на монтаж: Чрез контактна основа 7100
Степен на защита: IP 43
Относителна влажност: (93±3)% при 40оС
Материал на корпуса: Пластмаса ABS, бяла
Габаритни размери: Ø100, h 47mm
Маса: 0.100 kg
Охранявана площ: Кръг с диаметър 10m, h 8 m

 

Изтегли:

Паспорт на FD7110 v.6

Брошура за FD7110 и FD7120