Адресна пожароизвестителна централа FS6000

Адресна пожароизвестителна централа FS6000

Пожароизвестителната система FS 6000 е предназначена за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Предназначена е за средни и големи обекти (училища, библиотеки, хотели, административни сгради) и може да обработи само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя.

Описание на продукта:

Пожароизвестителната система FS 6000 е предназначена за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Предназначена е за средни и големи обекти (училища, библиотеки, хотели, административни сгради) и може да обработи само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя. Използването на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в противопожарната защита.

Системата е потребителски ориентирана и предоставя големи възможности за настройка, тестване и анализ. Чрез диалоговите менюта на централата могат да се задават и променят основните параметри и логическата конфигурация на пожароизвестителната система, което дава възможност за настройка според особеностите на обекта.

Основни компоненти на система FS 6000 са:

– адресируема централа FS 6000
– адресируеми пожароизвестители 6110L, 6120L, 6130L, 6120&6130L, 6150
– адресируем адаптер 6201L за включване на конвенционални пожароизвестители в състава на системата
– изолатор на късо съсединение 6202L
– стандартно оборудване за сигнализация (сирени, звънци, светлинни сигнализатори)

Централата FS6000 е изградена на модулен принцип. Базовата конфигурация е с един линеен модул, който управлява 4 пожароизвестителни линии. Всяка линия може работи самостоятелно или двойка линии да бъдат обединени в контур. Максималната конфигурация е 16 линии или 8 контура. Всяка линия или контур обслужва до 127 адресни точки (адресируеми пожароизвестители или адаптери). Централата следи състоянията (нормално, пожар, повреда) на адресните точки и ги изобразява на светодиодната индикация и течно кристалния дисплей.

Комуникацията между централата и адресните точки се осъществява по двупроводна линия и използва специализиран протокол. Предвидена е защита против погрешни аларми чрез няколко кратна проверка на сработилите детектори. Електромагнитните смущения в линиите се филтрират чрез апаратни и програмни средства.

Управлението, програмирането и сигнализацията се осъществява от лицев панел на централата, снабден със светодиодна индикация, течно кристален дисплей и клавиатура. Възможност за избор на езика за работа на централата.

 

Изтегли:

Сертификат SGS FS6000

Конфигурационен софтуер за система 6000 – DOS

Инструкция за работа FS6000

Паспорт FS6000

Инструкция за работа на персонала с FS6000

Допълнителна информация

Продуктов сертификат

SGS