Адресно входно-изходно устройство FD7203 – 10 вх. / 16 изх.

Адресно входно-изходно устройство FD7203 – 10 вх. / 16 изх.

Входно-изходното устройство FD7203 – 10 входа / 16 изхода е предназначено за изработване и подаване на електрически сигнал към различни устройства (асансьорни врати, вентилатори и др.) при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за възникнал пожар или други събития.

Описание на продукта:

Входно-изходното устройство FD7203 – 10 входа / 16 изхода е предназначено за изработване и подаване на електрически сигнал към различни устройства (асансьорни врати, вентилатори и др.) при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за възникнал пожар или други събития. Изделието е съвместимо с адресируеми пожароизвестителни централи IFS7002, като допълва възможностите на адресните системи от серия IFS7000.

 

Технически характеристики:

Адресен контур
– захранващо напрежение: (15÷30)V DC
– консумиран ток в покой: < 350µA
– консумиран ток в задействано състояние: (3±1)mA

Силов контур
– захранващо напрежение: (12÷30)V DC
– консумиран ток в покой: < 35mA
– консумиран ток в задействано състояние: up 1A

Входове: 10 бр.
• Галванично разделени, програмируеми: 8 бр.
– напрежение: (5÷30)V DC
• Контролируеми входове, програмируеми: 2 бр.
– максимално съпротивление на шлейфа: 100 Ω
– състояние късо съединение: R вход < 0,5kΩ
– задействано състояние: 0,6kΩ < R вход < 1,4kΩ
– състояние покой: 1,5kΩ < R вход < 4,8kΩ
– състояние прекусване: 4,8kΩ < R вход
– краен елемент: 3,6kΩ

Изходи: 16 бр.
• Релейни с програмируеми функции: 3 бр.
– тип: безпотенциални, превключващи с програмируеми функции
– електрически характеристики: 30V DC/1A; 125VAC/0,5A

• Контролируеми с програмируеми функции: 2 бр.
– тип: потенциални
– електрически характеристики: (12÷30)V DC
– максимален ток при задействане: 150 mA
– краен елемент: 1,0 kΩ

• Отворен колектор с програмируеми функции: 11 бр.
– максимално напрежение на изхода: 30V DC
– максимален ток при задействане: 35 mA

Работен температурен диапазон: от минус 5°С до 40°С
Устойчивост на относителна влага (без конденз): ≤95%
Габаритни размери: (313х218х85) mm
Тегло: 1.170 kg

 

Изтегли:

Паспорт – редакция 8

Брошура за FD7203 – 10 входа / 16 изхода