Адресно изпълнително устройство FD7203OC

Адресно изпълнително устройство FD7203OC

FD7203OC е изпълнително устройство предназначено да управлява външни за пожароизвестителна система IFS7000 устройства чрез потенциален изход тип Отворен колектор при възникване на пожар.

Описание на продукта:

FD7203OC е изпълнително устройство предназначено да управлява външни за пожароизвестителна система IFS7000 устройства чрез потенциален изход тип Отворен колектор при възникване на пожар. Захранва се от силовия, а се управлява от сигналния контур и има вградени изолатори на късо съединение за двата контура.

Удовлетворява изискванията на Европейски стандарти EN54-17 и EN54-18.

 

Технически характеристики:

Входове: Няма
Иходи: 1 Отворен колектор (11-30) V DC/200A

Захранващо напрежение:
– на сигналния контур: (15-30) V DC
– на силовия контур: (12-30) V DC

Ток в задействано състояние:
– на сигналния контур: 3 mA
– на силовия контур: до 200mА

Степен защита: IP 50
Работна температура: минус 10оС до 55оС
Относителна влажност: (93±3) при 40оС
Габаритни размери: 120х164х74 mm
Маса на изделието: 0.250 kg
 
Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Паспорт на FD7203OC

Брошура за FD7203OC и серия IFS 7000