Безжичен комбиниран пожароизвестител VIT60

Безжичен комбиниран пожароизвестител VIT60

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда.

Описание на продукта:

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена максимална температура на охраняваната среда. Принципът на работа на термичната му част се основава на изменение на омичeското съпротивление на термистор при промяна на околната температура. Принципът на работа на оптичната част се основава на разсейването на инфрачервените лъчи от частиците дим, попаднали в оптичната камера. Чувствителността на пожароизвестителя и температурния му клас се задават програмно от пожароизвестителна централа VIT 01.

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Паспорт VIT60 редакция 5