Безжичен оптично-димен пожароизвестител VIT30

Безжичен оптично-димен пожароизвестител VIT30

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие по концентрацията на дим в охраняваната среда.

Описание на продукта:

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие по концентрацията на дим в охраняваната среда. Принципът на работа се основава на разсейването на инфрачервените лъчи от частиците дим, попаднали в оптичната камера. Чувствителността на пожароизвестителя се задава програмно от пожароизвестителна централа VIT 01. Комуникацията между централата и пожароизвестителя се осъществява посредством високочестотно радиоизлъчване.

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Паспорт VIT30 – редакция 4