Безжична пожароизвестителна централа VIT 01

Безжична пожароизвестителна централа VIT 01

Пожароизвестителната централа VIT 01 е предназначена за пожарна охрана, контрол и управление на радио устройства за пожароизвестяване.

Описание на продукта:

Пожароизвестителната централа VIT 01 е предназначена за пожарна охрана, контрол и управление на радио устройства за пожароизвестяване. Използването на радиовръзка между централата и пожароизвестителите я прави подходяща за монтиране на места, където полагането на кабели е нежелателно.

Проектирана е и се произвежда по изискванията на стандарт ЕN 54-2/4 и ЕN 54-25.

Централата работи съвместно с:
– автоматичните пожароизвестители VIT20, VIT30, VIT60;
– ръчен пожароизвестител VIT50;
– клетъчен контролер (рутер) VIT02.

Основни функционални характеристики:
– настройка на режимите на работа и параметрите на пожароизвестителите, клетъчните
контролери и изходи чрез вградена клавиатура;
– контрол на безжичните устройства за демонтаж(тампер), състояние на батериите;
– контрол нивото на радиосигнала на устройствата;
– възможност за промяна параметрите на пожароизвестителите;
– течнокристален дисплей за визуализация в режимите на работа на системата;
– светодиодна индикация за сигнализиране в аварийните и екстремните ситуации в зоните и цялата система;
– архивна, енергонезависима памет за до 4096 събития с указване на момента на
– настъпването и типа им, позволяваща перфектен анализ на действията на оторизираните лица и евентуалните проблеми в процеса на противопожарна охрана на обекта;
– потребителски ориентирани тестови режими за всички елементи на системата, осигуряващи абсолютен контрол на състоянието на охранявания обект;
– тест и избор на 16 различни канала за осъществяване на радиовръзка;
– автоматично възстановяване след повреда при отпадане на причината за възникването и;
– вграден сериен интерфейс RS232/RS485 за връзка с персонален компютър;
– съвместимост към разнообразен начин на проектиране на инсталацията, в рамките на предвидените ресурси на централата.

 

Технически характеристики:

Максимален брой устройства/зони за охрана: 32/15

Параметри на радиомрежата:
– Честота – 2.4 GHz
– Максимален брой устройства включени в мрежата: 32
– Максимален брой клетъчни контролери в мрежата: 6
– Максимален брой клетъчни контролери свързани последователно в мрежата с рутираща функция: 4
– Максимален брой устройства присъединени директно към централата (в т.ч. се включват максималният брой кл. к-ри -6 ): 20
– Максимален брой пожароизвестители присъединени: 14 към клетъчен контролер

Контролируеми изходи: 2 бр.
– Тип – потенциални релейни
– Електрически характеристики: (24±5)V DC/1 A

Релеен изход за повреда: 1 бр.
– Тип: безпотенциален, превключващ
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC

Релеен изход при пожарна тревога: 1 бр.
– Тип: безпотенциален, превключващ
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC

Индикации на регистрираните събития:
– Светлинна: светодиодна
– Текстова: течнокристален дисплей: 4 реда по 20 символа на ред, кирилизиран, осветен
– Звукова: вграден звуков сигнализатор

Токозахранване

Мрежово захранване:
– напрежение: 220/230 VAC;
– честота: 50 Hz.

Резервно (акумулаторно) захранване:
– тип на акумулаторите: оловни, гелообразен електролит;
– брой на акумулаторите: 2 бр;
– начин на свързване: последователно;
– номинално напрежение на свързаните акумулатори: 24 V DC;
УниПОС Безжична пожароизвестителна централа VIT 01
– номинален капацитет С20: (1,2 – 4,5) Ah;
– крайно напрежение на разряд: 17,6V;
– зарядно напрежение: 28V.
– консумация от акумулаторното захранване: <180mA при 24V

Предпазители
– мрежово захранване: 220/230 V – 4,0 А
– акумулаторно захранване: 2,0 А

Габаритни размери: 313х218х85 mm
Маса без акумулатори: 1,440 kg

 

Изтегли:

Паспорт VIT01 – в.10

Инструкция за работа с VIT01

Брошура за VIT01