Входно-изходно устройство FD7203 – 1 вход / 1 изход

Входно-изходно устройство FD7203 – 1 вход / 1 изход

Входно-изходното устройство FD7203 е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за противопожарната автоматика.

Описание на продукта:

Входно-изходното устройство FD7203 е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за противопожарната автоматика. Устройството е съвместимо с адресируеми пожароизвестителни централи IFS7002, като допълва възможностите на адресните системи от серия IFS7000.

 

Технически характеристики:

Адресен контур:
– захранващо напрежение: (15÷30)V DC
– консумиран ток в покой: < 350µA
– консумиран ток в задействано състояние: (2±1)mA

Вход: 1 бр.
– режим повреда “Прекъсване”: R линия > 25kΩ
– режим повреда “Късо съединение”: R линия ≤ 2,2kΩ
– режим “Охрана”: 5,7kΩ ≤R линия < 15kΩ
– режим “Задействан вход”: 2,2kΩ < R линия < 5,7kΩ
– режим “Задействан вход” при забранена: 0kΩ < R линия < 5,7kΩ
– проверка късо съединение

Изход (в зависимост от конфигурирането и токозахранването – релеен или контролируем): 1 бр.
• Релеен
– тип: безпотенциален, превключващи контакти
– електрически характеристики: 30VDC/1A, 125VAC/0,5A

или

• Контролируем
– тип: потенциален с външно захранване
– електрически характеристики: (12÷30)V DC
– максимален ток при задействане: 1A

Работен температурен диапазон: от минус 5°С до 40°С
Устойчивост на отновителна влага (без кондензация): ≤ 95%
Габаритни размери: (92x50x26) mm
Тегло: 0.082 kg

Нова модификация на продукта.

Изтегли: 

Паспорт на FD7203 – 1 вход / 1 изход – редакция 7

Брошура за FD7203 – 1 вход / 1 изход