Входно-изходно устройство FD7203 – 3 входа / 6 изхода

Входно-изходно устройство FD7203 – 3 входа / 6 изхода

FD7203 е входно-изходно устройство предназначено да управлява и получава информация от външни за пожароизвестителна система IFS7000 устройства при възникване на пожар.

Описание на продукта:

FD7203 е входно-изходно устройство предназначено да управлява и получава информация от външни за пожароизвестителна система IFS7000 устройства при възникване на пожар. Захранва се от силовия, а се управлява от сигналния контур и има вградени изолатори на късо съединение за двата контура. Удовлетворява изискванията на Европейски стандарти EN54-17 и EN54-18.

 

Технически характеристики:

Входове: 3 галванично отделени

Иходи: 6
– 1 контролируем (11-30)V DC/200mA
– 4 релейни превключващи 1A/30V DC 0.5A/125 V AC
– 1 за постояннотоково захранване (12-30) V DC/ 1A

Захранващо напрежение:
– на сигналния контур: (15-30) V DC
– на силовия контур: (12-30) V DC

Ток в задействано състояние:
на сигналния контур: 3 mA
на силовия контур: до 1А
Степен защита: IP 50
Работна температура: минус 10оС до 55оС
Относителна влажност: (93±3) при 40оС
Габаритни размери: 120х164х74 mm
Маса на изделието: 0.250 kg

 

Изтегли:

Паспорт на FD7203 – 3/6 – v.4

Брошура за FD7203 – 3/6