Дистанционен панел за индикация и управление IFS7002R

Дистанционен панел за индикация и управление IFS7002R

Дистанционен панел за управление IFS7002R е изделие, допълващо гамата  изделия от серия 7000 като разширява възможностите на системи изградени на базата на централа IFS7002.

Описание на продукта:

Дистанционният панел за индикация и управление IFS7002R е устройство, разширяващо възможностите на системи, изградени на базата на адресируеми централи IFS7002.

Дистанционният панел намира приложение в обекти където:
– Лицата, за които се очаква, че ще открият и реагират първоначално на сигналите за пожар и/или повреда, се намират на място, различно от това на централата (централите);
– Е необходимо централи, разположени в различни обекти да се наблюдават и управляват от едно място;
– Централата или централите се наблюдават от няколко места.

Функционални характеристики:

  • Максимум 63 дистанционни панела IFS7002 свързани в мрежа с повторител 7002R;
  • Вграден CAN 2.0B за връзка с панели IFS7002 – максимална дължина до 1000 метра;
  • Пълен контрол над панелите IFS7002 монтирани на обекта;
  • Графичен LCD сензорен екран;a
  • Обща LED индикация за Пожар, Повреди (отговаряща на EN 54-2), Тест и Забрани;
  • LED светлинна индивидуална идикация на дистанционна зона в пожар;
  • Вградени изходи за Пожар и Повреда;
  • Вграден USB интерфейс за комуникация с външни устройства;
  • Възможност за захранване : От централа, свързана с дистанционния панел IFS7002R (Oт външно захранване – в съответствие с EN54-4) или от собствен токозахаранващ блок, монтиран в кутията на IFS7002R

Технически характеристики:

Токозахранване:
Захранване от централа IFS7002:
– Напрежение: (23-7)V
– Максимален ток: 180 mА
Външно захранване (в съответствие с EN54-4):
– Напрежение: (12 √ 30)V
– Максимален ток 300 mА
От собствен токозахаранващ блок, монтиран в кутията на IFS7002R:
Мрежово:
– Напрежение 220/230V
– Честота 50Hz
Алкумулаторно:
– Тип на акумулаторите – оловни, гелообразен електролит;
– Брой акумулатори – 2 бр.;
– Свързване: последователно
– Номинално напрежение на акумулаторната батерия: 2x12V DC;
– Номинален капацитет C20: 7Ah
– Зарядно напрежениеМ 28V

Интерфейси за комуникация:
– C централи IFS7002: CAN 2.0B (до 31 броя IFS7002 панела)
– Интерфейс за комуникация с външни устройства (с PC) USB: директно
– PS вход за клавиатура за настройка и програмиране: директно

Изходи:
Релеен изход за пожар – 1 бр:
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC
Релеен изход за повреда – 1 бр:
– Тип – безпотенциален, превключващ
– Електрически характеристики – 3A/125VAC; 3A/30VDC

Индикация:
– Светлинна: Светодиодна
– Текстова: течнокристален сензорен дисплей, 320х240 точки, осветен
– Звукова: вграден звуков сигнализатор
– Светлинна индивидуална идикация на дистанционна зона в пожар;

Габаритни размери: 304 x 222 x 94 mm
Маса без акумулатори, не повече от: 1.240 kg.

 

Изтегли:

Паспорт IFS7002 – редакция 3

Брошура IFS7002R