Изолатор четворен 6202-4

Изолатор четворен 6202-4

6202-4 Изолатор четворен– прекъсва (изолира) участъка от линията (контура), в който има късо съединение. По този начин пожароизвестителите, които не са в точи участък продължават да работят.

Описание на продукта:

6202-4 Изолатор четворен– прекъсва (изолира) участъка от линията (контура), в който има късо съединение. По този начин пожароизвестителите, които не са в точи участък продължават да работят. При отстраняване на късото съединение изолаторът автоматично преминава в неактивно състояние.

 

Изтегли:

Паспорт на FD6202-4