Изолатор 6202L

Изолатор 6202L

6130L Пожароизвестител оптично димен адресируем. Осигурява откриване на скрит или открит пожар в ранния му стадий по концентрацията на отделящия се дим.

Описание на продукта:

Изтегли:

Паспорт SGS FD6202L