Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 – един сигнален контур тип LIGHT

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 – един сигнален контур тип LIGHT

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е съвременно, високонадеждно, много­функционално и универсално изделие, което осигурява на потребителя широки възможности в проектирането, инсталацията и експлоатацията на адресируемите пожароизвестителни системи.

Описание на продукта:

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични тип LIGHT, ръчни пожароизвестители тип LIGHT и адресни устройства тип LIGHT. Централата управлява адресируеми изпълнителни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите изпълнителни устройства могат да бъдат захранени от пожароизвестителния контур и от външен токоизточник или изхода за потребителско напрежение на централата.

ЗАБЕЛЕЖКА: IFS7002 1 сигнален контур тип LIGHT, НЕ поддържа CAN протокол за мрежова конфигурация с централи IF7002

Характеристики

Физическа конфигурация:
– 1 пожароизвестителен контур
– 2 контролируеми изхода
– 1 релеен изход за пожар
– 1 програмируем релеен изход за пожар
– 1 релеен изход за повреди

Пожароизвестителни зони:
– Максимален брой: 64
– Максимален брой адресни устройства в зона: 60

Пожароизвестителен контур:
– Максимален брой пожароизвестители в контур: 125
– Вид на свързващата линия: двупроводна, екранирана
– Максимално съпротивление на шлейфа: 100W
– Изходно съпротивление на контура: 20W
– Максимална консумация от контура: 200mA

Контролируеми изходи: 2 бр.
– Тип: потенциални
– Електрически характеристики: (24±5)V DC/0,5A

Релеен изход за пожар: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC

Програмируем релеен изход за пожар: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC

Релеен изход заповреда: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC
Функционални характеристики

– Контрол на контурите и контролируемите изходи за повреда (късо и прекъсване) и автоматично възстановяване
– Контрол на контурите за свалено устройство и автоматично възстановяване
– Възможност за поставяне на зоните в режим „Съвпадение”
– Две фази на състояние Пожар с програмируемо време на първата, индивидуално за всяка зона
– Възможност за удължаване на времето на фаза “Пожар Първа степен” с програмируемо време за разузнаване, индивидуално за всяка зона
– Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, прекъсната – с възможност за изключване
– Вградена звукова сигнализация при повреда – еднотонална, прекъсната– с възможност за изключване
– Вграден часовник за астрономическо време
– Набор от тестови режими и възможност за настройка:
• Сверяване на часовника за астрономическо време;
• Проверка на светлинните и звуковите индикации;
• Тест на пожароизвестителните зони;
• Настройка на изходите и присъединените към тях устройства;
• Програмиране на параметри и режими;
• Дистанционно програмиране на параметрите от операторска станция.

– Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието – до 1023 събития
– Интерфейс за комуникация с външни устройства – RS-232 (директно или чрез модем)

Индикации на регистрираните събития:
– Светлинна: светодиодна
– Текстова: течнокристален дисплей, 320х240 точки, осветен
– Звукова: вграден звуков сигнализатор

Токозахранване:

– Мрежово:
Напрежение: 220/230V
Честота: 50Hz

– Акумулаторно:
Тип на акумулаторите: оловни, гелообразен електролит
Брой акумулатори: 2 бр
Свързване: последователно
Номинално напрежение: 2x12V DC
Номинален капацитет C20: 5 Ah
Зарядно напрежение: 28V

Консумация от акумулаторнорто захранване:
При 24V: < 160 mA
При 26V: < 150 mA

Захранване на външни устройства:
Напрежение: (24±5)V
Максимален ток (включително тока на контр.изходи):1A

Размери: 286x148x125 mm
Маса (без акумулатори) – не повече от: 2,2 kg

 

Изтегли:

Паспорт

PC софтуер за IFS7002