Интерактивна пожароизв. централа IFS7002 – два сигн. контура

Интерактивна пожароизв. централа IFS7002 – два сигн. контура

Високо технологичен клас система предназначена за средни и големи обекти с лесна възможност за разширяемост чрез мрежова работа на 128 централи в реално време.

Описание на продукта:

Високо технологичен клас система предназначена за средни и големи обекти с лесна възможност за разширяемост чрез мрежова работа на 128 централи в реално време.

 

Технически параметри:

Пожароизвестителни контури
– сигнални: 2
– сулови: 1
Адресируеми устройства в един сигнален контур: До 125
Сечение на проводника на сигнален контур: (0.8-2.5)мм2
Максимално съпротивление на сигналния контур: 100Ω
Брой на устройствата в едно разклонение: до 32
Пожароизвестителни зони: до 250
Адресируеми устройства в една зона: до 60
Време за реакция на сигнал от задействан пожароизвестител: до 10сек
Регистър на събития от брояча на пожари: до 9999
Регистрирани събития в енергонезависимия архив: до 1023

Токозахранване:
– мрежово: 220/230VAC, 50/60Hz
– акумулаторно: 2х12V DC, 18Ah
Консумиран ток от силовия контур: до 1А

Изходи:
– релейни 30V DC/1A: 3
– контролируеми 28V DC/1A: 2
– за постояннотоково захранване 24V DC/1A: 1

Интерфейси:
– RS 232 или RS 485: 1
– CAN: 2

Габаритни размери: 480х445х100мм
Маса без акумулаторни батерии: 7.1 кг
Работна температура: Минус 5оС до 40оС
Относителна влажност: (93±3)% при 40оС
Степен на защита: IP 40

 

Изтегли:

Паспорт – версия 11

PC софтуер за IFS7002

Инструкция за работа на оперативния персонал с IFS7002

Описание на кабела за връзка PC<->IFS7002

Брошура за IFS7002 – 2 сигнални контура