Интерактивна пожароизв. централа IFS7002 – 4 сигн. контура

Интерактивна пожароизв. централа IFS7002 – 4 сигн. контура

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители.

Описание на продукта:

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата управлява адресируеми изпълнителни и входно-изходни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите входно-изходни и изпълнителни устройства могат да бъдат захранени или от пожароизвестителния контур, или от силов контур.

 

Технически характеристики:

Физическа конфигурация
– 4 пожароизвестителни контура
– 1 силов контур
– 2 контролируеми изхода
– 1 релеен изход за пожар
– 1 програмируем релеен изход за пожар 1ва фаза и/или 2ра фаза
– 1 релеен изход за повреди

Пожароизвестителни зони
– Максимален брой: 500
– Максимална брой пожароизвестители в зона: 60

Пожароизвестителни контури
– Максимален брой пожароизвестители в контур: 125
– Вид на свързващата линия: двупроводна екранирана
– Максимална консумация от контура: 200 mA

Силов контур
– Вид на свързващата линия: двупроводна
– Максимална консумация от контура: 1А

Контролируеми изходи: 2 бр.
– Тип: потенциални
– Електрически характеристики: (24±5)V/1A

Релеен изход за пожар: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125V AC; 3A/30V DC

Релеен програмируем изход за пожар: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125V AC; 3A/30V DC

Релеен изход за повреда: 1 бр.
– Тип: безпотенциални, превключващи
– Електрически характеристики: 3A/125V AC; 3A/30V DC

Индикации на регистрираните събития
– Звукова: вграден звуков сигнализатор
– Светлинна: светодиодна
– Текстова: течнокристален графичен дисплей, 320х240 точки, осветен

Токозахранване
– Мрежово: 220/230V; 50Hz
– Акумулаторно:
• Тип на акумулаторите: оловни, гелообразен електролит
• Брой акумулатори: 2 бр.
• Свързване: последователно
• Номинално напрежение на акумулаторната батерия: 2х12V
• Номинален капацитет С20: 18 Ah
• Зарядно напрежение: 28,2V

Захранване на външни устройства
– Напрежение: (24±5)V
– Максимален ток (включително тока на контролируемите изходи и силовия контур): 5А

Габаритни размери: 493x464x110mm
Маса (без акумулатори): 10kg

 

Изтегли:

Паспорт – редакция 6

PC софтуер за IFS7002

Cable PC IFS 7002

Инструкция за работа на персонала

Брошура за IFS7002 – 4 сигнални контура