Клетъчен контролер VIT02

Клетъчен контролер VIT02

Клетъчният контролер ВИТ 02 изпълнява функциите на повторител (ретранслира радиосигналите в мрежата) и управлява конвенционални сирени или изпълнителни устройства.

Описание на продукта:

Клетъчният контролер ВИТ 02 изпълнява функциите на повторител (ретранслира радиосигналите в мрежата) и управлява конвенционални сирени или изпълнителни устройства. Захранва се с променливо напрежение 220V / 50 Hz и има вграден акумулатор, поддържащ функционирането при отпадане на външното захранване.

 

Технически характеристики:

Захранващо напрежение:
– Мрежово: 220/230V ( 50/60Hz )
– Акумулаторно:
• тип на акумулатора: оловен, гелообразен електролит
• номинално напрежение/капацитет на акумулатора: 12 V/1,2 Ah
• крайно напрежение на разряд: 9V DC
• зарядно напрежение: 14V DC
• консумация от акумулаторното захранване: < 60mA max
• в дежурен режим при 12V пикова стойност: 1 бр.

Изход за постояннотоково захранване:
– Напрежение: 24( +2/-4 )V DC
– Максимален ток: 400 mA

Контролируем изход за пожарна тревога: 1 бр.
– Тип: потенциален
– Ел. параметри на контактната система: 24( +2/-4 )V DC

Индикации на състоянието – светлинна: светодиодна (жълт, зелен и червен)
Сечение на свързващите проводници: (0,8 –1,5) mm2
Време за установяване: 30 sec.
Степен на защита: IP50
Работен температурен диапазон: минус 10oC до 55oC
Устойчивост на относителна влага (без конденз): ≤ 95%
Габаритни размери ( без антената ): (130 х 170 х 80) mm
Маса без акумулатори, не повече от: 0,400 kg

 

Изтегли:

Паспорт на VIT02 – редакция 6

Брошура за VIT02