Линеен оптично димен пожароизвестител DOP6001

Линеен оптично димен пожароизвестител DOP6001

DOP6001 е линеен оптично димен пожароизвестител. DOP6001 се състои от излъчвател и отражател и е предназначен за монтаж в помещения където се изисква монтиране на голям брой точкови оптично димни пожароизвестители или конструкцията на сградата не позволява монтирането на такива (църкви, халета, спортни зали и др.)

Описание на продукта:

DOP6001 е линеен оптично димен пожароизвестител. DOP6001 се състои от излъчвател и отражател и е предназначен за монтаж в помещения където се изисква монтиране на голям брой точкови оптично димни пожароизвестители или конструкцията на сградата не позволява монтирането на такива (църкви, халета, спортни зали и др.)
Технически характеристики:

Работно напрежение: 17-24 V
Ток в дежурен режим (избираем): 5mA или 2.2mA
Ток в режим пожар при 20 V: 20 mA
Ток при прекъсване на оптичния лъч: <0.8 mA
Праг на чувствителност (избираем): 18%, 30%, 50%
Работно разстояние с отражател: от 5 до 50 м
Работно разстояние с четворна призма: от 40 до 100 м
Брой пожароизвестители в линия: 1
Брой пожароизвестители с адресно устройство 7201 или 7201S: 1
Напрежение на лазерния прицел: 9V
Работен температурен диапазон: от -25оС до +55оС
Относителна влажност: До 95% при +40 оС
Размери: 128 х 79 х 84 мм
Маса: 0.350 кг
Цвят на корпуса: бял

 

Изтегли:

Приложение DOP6001

Паспорт DOP6001