Модул FD5301

Модул FD5301

Модул FD5301 е предназначен за съвместна работа с пожарогасителна централа FS5200E.

Описание на продукта:

Изделието позволява част от управляващите органи и индикатори на централата, свързани с процеса на гасене, да бъдат дублирани и изнесени на определено разстояние.

Основните функции, които изделието управлява дистанционно са:
– ръчно задействане на гасенето;
– избор на режимите на работа на централата – ръчно-автоматичен, ръчен;
– забрана на гасенето;
– задържане на гасенето.

Дублирани са индикаторите за:
– Пожар 2 степен;
– Забранено гасене;
– Изтекъл газ;
– Ръчен режим;
– Ръчно/Автоматичен режим.

Технически характеристики:

Индикация: светодиодна
Токозахранване“ 28 V DC от централата или автономен източник отговарящ на изискванията на EN54-4
Габаритни размери: (313х218х85) mm
Маса: 1.125 kg

 

Изтегли

Паспорт – редакция 5