ОПТИЧЕН ПЛАМЪКОВ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ FD8040

ОПТИЧЕН ПЛАМЪКОВ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ FD8040

Пожароизвестител оптичен пламъков тип FD8040 е предназначен за ранно откриване на пожари при наличието на пламък. Пожароизвестителят реагира в светлинния спектър на пламъка в инфрачервената област. Принципът на работа се основава на възприемане излъчванията на пламъка с характерната му честота на трептене.

 

Описание на продукта:

Пожароизвестител оптичен пламъков тип FD8040 е предназначен за ранно откриване на пожари при наличието на пламък. Пожароизвестителят реагира в светлинния спектър на пламъка в инфрачервената област. Принципът на работа се основава на възприемане излъчванията на пламъка с характерната му честота на трептене. Сигналът от IR сензора усилен, филтриран и формиран се подадава на времезакъснителна схема. Ако въздействието на пламъка отпадне по време на закъснението, пожароизвестителят не се задейства. Чувствителността и времезакъснението се задават в заводски условия.

Пожароизвестителят се състои от печатна платка, монтирана в пластмасов корпус с капачка-оптичен филтър. Двата светодиода позволяват видимост на 360 градуса и дават информация за „Покой“ и „Тревога“.

Препоръчва се пожароизвестителите да се монтират над места, където евентуалното развитие на пожара е съпроводено с пламък. Да се избягва монтирането на места, където достигат проблясъци от мигащи светлини или пряка слънчева светлина.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение: (1 -30)V DC 0
Консумиран ток в състояние “Покой”: 00μA/22,5V DC 3
Консумиран ток в състояние “Тревога”: 8mA/ 2 V – mA/ V 1 DC; 25 30 DC
– с основи тип 8000 и тип 8000D: mA/ 2 V – mA/ V 18 1 DC; 55 30 DC
– с основи тип 8000R и тип 8000DR: съгласно EN 54-10 клас (IR) 2
Чувствителност: IR – (800-1000)nm
Времезакъснение: (по заявка ~5 ) T~10s T s; T~20s;
Охранявана площ: ъгъл на видимост 450
Изход в състояние „Тревога“: (клема за или RI/KL) RI31 RI31S
Вид на свързващата линия към пожароизвестителната централа: двупроводна с едножичен или многожичен изолиран проводник
Сечение на свързващия прводник: mm (0.8 – 1.5 )2
Степен на защита: IP40
Работен температурен диапазон: от минус 10 Cо до +55 Cо
Устойчивост на относителна влага: (9 ±3)% при температура 40 Cо
Габаритни размери с основа тип 3000: 106 mm, h 53 mm
Маса на пожароизвестителя с основа: 0,160 kg

 

Изтегли:

Паспорт FD8040 в.1

Брошура за FD8040