ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31

ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31

Предназначен е за дублиране на светлинния сигнал от задействан автоматичен пожароизвестител.

Описание на продукта:

Предназначен е за дублиране на светлинния сигнал от задействан автоматичен пожароизвестител.

Централно разположеният светодиод (f10 mm) и специално проектирания рефлектор осигуряват
максимална видимост.

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Паспорт RI31