ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31S

ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31S

Предназначен е за звуково сигнализиране на задействан автоматичен пожароизвестител.

Описание на продукта:

Предназначен е за звуково сигнализиране на задействан автоматичен пожароизвестител.

 

Изтегли:

Паспорт RI31S

Брошура за RI31S