Пожароизвестителна централа FS5200

Пожароизвестителна централа FS5200

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии

Описание на продукта:

FS5200 вече притежава продуктов сертификат от EVPU!!!

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии:

– 8 пожароизвестителни линии
– 1 контролируем изход
– 2 релейни изхода за пожар
– 1 релеен изход за повреда
– място за 2 акумулатора 2x12VDC/12Ah
– вградена клавиатура за програмиране
– енергознезависим архив
– течнокристален дисплей 4х20
– избор на език
– вграден захранващ модул

 

Разширителни модули:

163
5201 – Модул разширителен
– 8 пожроизвестителни линии

 

165
5202 – Модул разширителен
– 8 пожароизвестителни линии
– 1 контролируем изход

 

167
5203 – Модул разширителен
– 8 релейни изхода за пожар

 

169
5204 – Модул разширителен
– 16 релейни изхода за пожар

 

Възможни конфигурации:

FS 5200 базова конфигурация
– 8 пожароизвестителни линии
– 1 контролируем изход
– 2 релейни изхода за пожар

FS 5200 + 5201
– 16 пожароизвестителни линии
– 1 контролируем изход
– 2 релейни изхода за пожар

FS 5200+5201+5202
– 24 пожароизвестителни линии
– 2 контролируеми изхода
– 2 релейни изхода за пожар

FS 5200+5201+5202+5201
– 32 пожароизвестителни линии
– 2 контролируеми изхода
– 2 релейни изхода за пожар

Към всяка една от конфигурациите можете да добавите един модул 5203 или 5204

Модул интерфейсен RS232/485

 

Изтегли:

Паспорт на FS5200 v8

Софтуер за настройка на конвенционални пожароизвестителни централи FS5100 и FS5200

Инструкция за работа със софтуер за настройка на конвенционални пожароизвестителни централи FS5100 и FS5200

Инструкция за работа на обслужващия персонал н FS5200

Брошура за FS5200