Релеен модул RU4 и RU8

Релеен модул RU4 и RU8

RU4 и RU8 са релейни модули съответно с 4 и 8 броя релейни изходи с нормално отворени контакти 8А/250V. Могат да се преаранжират и като нормално затворени, чрез моста на платката (под клемите).

Описание на продукта:

RU4 и RU8 са релейни модули съответно с 4 и 8 броя релейни изходи с нормално отворени контакти 8А/250V. Могат да се преаранжират и като нормално затворени, чрез моста на платката (под клемите).

ОС1 – ОС4 или ОС1 – ОС8 съответно се свързват към отворените колектори на централата (или „маса”).

RU4 RU8

 
Изтегли:

Брошура за RU4 и RU8