Ръчен пожароизвестител FD3050

Ръчен пожароизвестител FD3050

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа при ръчно задействане чрез счупване на стъклото на означеното със стрелки място.

Описание на продукта:

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа при ръчно задействане чрез счупване на стъклото на означеното със стрелки място. Светлинната индикация при задействане на пожароизвестителя се осъществява от червен светодиод. Предвидена е възможност за тестване чрез специален ключ. Удовлетворява изискванията на европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А.

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

FD3050_appendix_1_bg-eng-print

Паспорт на FD3050 – v.4