Стабилизационен блок за искрозащита

Стабилизационен блок за искрозащита

Стабилизационен блок за искрозащита е предназначен да осигурява искробезопастност на електрически вериги без галванично разделяне и могат да се монтират към такива електрически вериги, които се намират във взривоопасни зони.

Описание на продукта:

Стабилизационен блок за искрозащита е предназначен да осигурява искробезопастност на електрически вериги без галванично разделяне и могат да се монтират към такива електрически вериги, които се намират във взривоопасни зони.

Нова модификация на продукта