Топлинен диференциален пожароизвестител FD8020

Топлинен диференциален пожароизвестител FD8020

FD 8020 Пожароизвестител топлинен диференциален, осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност или при скорост на нарастване по-голяма от зададеданата, предлага се в две модификации на температурен клас A2R или BR.

Описание на продукта:

FD 8020 Пожароизвестител топлинен диференциален, осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност или при скорост на нарастване по-голяма от зададеданата, предлага се в две модификации на температурен клас A2R или BR.

 

Технически характеристики:

Принцип на действие: Температурно зависимо електронно прагово устройство
– захранващо напрежение: 12-30 VDC
– ток в дежурен режим: 55 μА
– ток в пожар с основи 8000 и 8000D: 8-25 mA
– ток в пожар с основи 8000R, 8000DR: 18-55 mA
– клеми: сечение 0.8-2.5мм2
– оперативна температура: -10о С до 55о С
– чувствителност: в съгласно EN54-5 клас A2R или BR
– степен на защита: IP43
– начин на монтаж: Чрез основи серия 8000
– размери: Ø 100 мм, височина 47мм
– тегло: 0.100 кг
– защитена площ: кръг с диаметър 10м, при височина 8m

134
8000 – Използва се при работа с централи, при които повреда свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.

 

 

383
8000D – Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

 

 

387
8000R – Използва се в системи при които е необходимо сработилият пожароизвестител да задейства допълнително устройство през релеен контакт.

 

 

395
8000DR – Използва се в системи, при които сработилият пожароизвестител трябва допълнително да увеличи тока в линията. Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

 

Изтегли:

Паспорт на FD8020 – v.3

Брошура за FD8020