Топлинен пожароизвестител VIT20

Топлинен пожароизвестител VIT20

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определена стойност на температурата или над определена скорост на нарастване на температурата на околната среда.

Описание на продукта:

Пожароизвестителят е предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определена стойност на температурата или над определена скорост на нарастване на температурата на околната среда. Принципът на работа се основава на изменение на омичeското съпротивление на термистор при промяна на околната температура.
Температурния клас на пожароизвестителя е в съответствие с Европейски стандарт EN54-5 и се програмира от пожароизвестителната централа VIT01:
– A1R, A2R, BR – топлинен максимално диференциален. Реагира при определена скорост на нарастване на температурата или при превишаване на максимално допустимата;
– A1S, A2S, BS – топлинен максимален. Реагира на превишаване на максимално допустимата температура.

Нова модификация на продукта
 

Изтегли:

Паспорт VIT20 редакция 4

Брошура за VIT20