Успокоителна камера за въздуховоди УКВ-02

Успокоителна камера за въздуховоди УКВ-02

Успокоителната камера УКВ-02, посредством монтирания в нея димен пожароизвестител, следи за наличие на дим във въздуховоди и вентилационни съоръжения.

Описание на продукта:

Камерата се произвежда в два варианта, в зависимост от типа на монтирания в нея пожароизвестител – за конвенционални ПИС (УКВ-02К) и за адресируеми ПИС (УКВ-02А).

В изделието е монтиран автоматичен оптично-димен пожароизвестител тип FD8030 – за kонвенционалните системи или FD7130 – за адресируемите системи.

С цел контрол на състоянието на вградения пожароизвестител, на корпуса на камерата е монтиран изнесен сигнализатор Rl31.

При попадане на дим в основния въздухопровод, част от него преминава през успокоителната камера и пожароизвестителя се задейства, като подава сигнал на пожароизвестителната централа и на изнесения сигнализатор.

 

Изтегли

Паспорт на УКВ-02

Брошура за УКВ-02