Устройство крайно – тип УК1

  • ук1

Устройство крайно – тип УК1

Устройство крайно се свързва към изходите на пожароизвестителната централа и служи за управление на изпълнителните устройства и блокировки.