Устройство крайно – тип УК3

  • ук1

Устройство крайно – тип УК3

Устройство крайно се свързва към изходите на пожароизвестителната централа и служи за управление на изпълнителните устройства и блокировки.