Пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 линии

Пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 линии

Пожароизвестителната централа FS4000 е предназначена за работа с конвенционални автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата има изходи за включване на външни изпълнителни устройства.

Описание на продукта:

Пожароизвестителната централа FS4000 е предназначена за работа с конвенционални автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата има изходи за включване на външни изпълнителни устройства.

Централата се произвежда в четири варианта:
– 2 пожароизвестителни линии – FS 4000/2;
– 4 пожароизвестителни линии – FS 4000/4;
– 6 пожароизвестителни линии – FS 4000/6;
– 8 пожароизвестителни линии – FS 4000/8.

Характеристики:

Пожароизвестителни линии:
– Максимален брой пожароизвестители в линия: 32
– Вид на свързващата линия: двупроводна
– Максимално съпротивление на шлейфа: 100 ома

Прагове на тока в линия за състояние:
– Прекъсване: 0 – 6 mA
– Охрана: 6 – 16 mA
– Пожар: 16 – 80 mA
– Късо съединение: > 80 mA
– Сработил ръчен пожароизвестител: 40 – 80 mA

Контролируеми изходи за пожар:
– Брой: 2 бр.
– Тип: потенциален, релеен, с независимо управление
– Електрически характеристики: (19-27.5)VDC /1 A

Релейни изходи за пожар:
– Брой: 2 бр.
– Тип: безпотенциални, 1 превключващ и 1 NO с независимо управление
– Електрически характеристики: 3А/125V AC, 3A/30V DC

Релеен изходи за повреда:
– Брой: 1 бр.
– Тип: Безпотенциален, превключващ
– Електрически характеристики: 3А/125V AC, 3A/30V DC

Дистанционен вход „Ресет пожари“:
– Брой: 1 бр.
– Тип: неконтролируем, активира се при късо (от безпотенциален контакт)

– Електрически характеристики:
– 5V при отворен контакт (нормално състояние)
– 0V при затворен контакт (активирано състояние)

Функционални характеристики:

– Контрол на линиите и контролируемите изходи за повреда (късо съединение и прекъсване) и автоматично възстановяване;
– Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване;
– Разпознаване на ръчни пожароизвестители;
– Възможност за реализация на схема “И” на две пожароизвестителни линии.
– Светлинна индикация за състояния Пожар и Повреда;
– Възможност за закъснение на изходите за пожар за време 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 минути след регистриране на състояние пожар;
– Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване;
– Вградена звукова сигнализация при повреда – еднотонална, прекъсната с възможност за изключване;
– Състояние Тест на всяка от пожароизвестителните линии;
– Възможност за забрана на всяка от пожароизвестителните линии;
– Състояние „Дежурен режим с директно влизане в пожар 2-ра степен” за пожароизвестителните линии;
– Възможност за забрана на изходите за пожар;
– Разширяване възможностите с допълнителни релейни изходи за пожар за всяка линия и вграден RS485 за работа в локална мрежа;
– Интерфейс за комуникация с външни устройства;
– Индикация за състоянието на устройството за предаване на данни по RS485;
– Възможност за включване/изключване комуникацията по интерфейс RS485.
– Вход за дистанционен ресет на пожари.

Сигнализация за регистрираните събития:
– Светлинна: Светодиодна
– Звукова: Вграден звуков сигнализатор

Токозахранване:
– Мрежово:
Напрежение: (187-252)V AC
Честота: 50/60 Hz

– Акумулаторно захранване:
Тип на акумулатора: оловен, гелообразен електролит
Брой акумулатори: 2 бр.
Номинално напрежение на акумулаторната батерия: 12V

Номинален капацитет С20: (7,0) Ah
Зарядно напрежение: 27.5V DC

Време за работа в дежурен режим при отпаднало мрежово токозахранване:

24V / 1,2Ah

конфигурация с 2 линии – 32 h
конфигурация с 4 линии – 24 h
конфигурация с 6 линии – 20 h
конфигурация с 8 линии – 16 h

24V / 4,5Ah

конфигурация с 2 линии – 120 h
конфигурация с 4 линии – 98 h
конфигурация с 6 линии – 80 h
конфигурация с 8 линии – 68 h

24V / 7,0Ah

конфигурация с 2 линии – 180 h
конфигурация с 4 линии – 140 h
конфигурация с 6 линии – 110 h
конфигурация с 8 линии – 90 h

Консумация от акумулаторното захранване:
– Конфигурация с 2 линии: < 35 mA при 24V DC
– Конфигурация с 4 линии: < 45 mA при 24V DC
– Конфигурация с 6 линии: < 55 mA при 24V DC
– Конфигурация с 8 линии: < 65 mA при 24V DC

Захранване на изпълнителни устройства:
– Напрежение: (19-27.5)V DC
– Максимален ток (вкл.тока на контролируемите изходи): 1,2A

Габаритни размери: 304mm x 222mm x 94mm
Маса (без акумулатори): 0,98 kg

Изтегли:

Паспорт v.11

Инструкция за употреба v. 3

Брошура за FS 4000/2/4/6/8 линии

 

 

Модул FD 4201

4201_2-site-background

Модул FD 4201 разширява възможностите на пожароизвестителна централа FS4000.

Той позволява:
– Включване на централа FS4000 в система от дистанционен панел за управление FS5200R и/или няколко отдалечени централи FS4000, FS5100, FS5200, FS5200E;
– Управление на централата от дистанционен панел в рамките на мрежа от отдалечени централи;
– Управление на релеен изход за всяка линия, която се намира в състояние Пожар.

Модулът работи само с новата версия на централа FS4000 (централи с фабрични номера след 4000). Произвежда се в 4 варианта, отговарящи на номенклатурата от произвежданите централи FS4000, с 2, 4, 6 или 8 линии, съответно с 2, 4, 6 или 8 релейни изхода.

Интерфейс RS485 е неделима част от модула, и се предлага във всички варианти.

Модулът включва:
– Интерфейс RS485 за връзка с дистанционен панел за управление FS5200R;
– Безпотенциални релета за пожар (по едно към всяка линия на централа FS4000).

Комуникацията между централата и модул разширение FD 4201 се извършва по лентов кабел, свързващ централата и изделието. Модулът се захранва по лентовия кабел.

Технически характеристики

Релейни изходи за пожар:
– тип: безпотенциални, превключващи
– електрически характеристики: 3A/125VAC; 3A/30VDC

Интерфейс RS485:
– мрежов адрес: фиксиран – съвпада с фабричния номер на централата
– скорост на обмен на данни фиксирана: 9600 bits/s.

Работен температурен диапазон: от минус 5оС до 40оС
Устойчивост на относителна влага: до 93% при 40оС
Габаритни размери: 180х65х25 mm
Маса на изделието: 0,160 kg

 

Изтегли:

Паспорт на FD4201